“คุราโมชิ” มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าของชาวญี่ปุ่นสู่สายตาชาวโลก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าภาคภูมิใจที่ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานสักแค่ไหน แต่คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากการถูกอบรมปลูกฝังสืบต่อกันมาให้คนรุ่นหลังมีความรักและมองเห็นคุณค่าความงามของงานศิลปะอยู่ตลอดเวลา สิ่งของอันทรงคุณค่าเหล่านี้จึงถูกถ่ายทอดให้มีความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความงดงามปราณีตและทรงคุณค่าในระดับสากล สิ่งของทุกชิ้นถูกออกแบบโดยช่างหัตถศิลป์ผู้มีฝีมือ ผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนางานศิลปะเหล่านี้ให้มีความทันสมัยเหมาะกับสังคมในปัจจุบัน โดยหวังว่ามรดกทางวัฒนธรรมและงานดีไซน์ในสไตล์ของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต

งานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทางศิลปะ

งานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทางศิลปะ

งานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทางศิลปะ ( ออกแบบโครงสร้างและ…
การออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบตกแต่งภายใน

ถือเป็นอีกหนึ่งสุนทรีย์ศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ สำห…
ไลฟ์สไตล์

ไลฟ์สไตล์

สิ่งที่คุณจะได้รับนอกจากสุนทรียภาพทางอารมณ์เมื่อได้เข้า…
วัสดุ

วัสดุ

วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมนี้จะทำมาจากไม้ช…